Forum budućnosti

TEMELJNE USLUGE

Udruga Forum budućnosti, zajedno s nevladinim udrugama i organizacijama civilnog društva te širom javnosti, ima za cilj donošenje pozitivnih promjena u sljedećim područjima – demokraciji i poticanju demokratskog građanstva, pružanju podrške i zaštite ljudima s ugroženim ljudskim pravima i sigurnosti te izgradnji mira i nenasilja. S obzirom na iskustvo naših članova, zainteresirani smo i za održivi razvoj, poticanje civilnog društva te suzbijanje nasilnog ekstremizma.

Demokracija i demokratsko građanstvo

Poticanje i jačanje demokracije ne može se smatrati sinonimom za nametanje demokracije što u mnogim slučajevima postaje misao vodilja u današnjem svijetu. Educiranje i pružanje pomoći zajednicama s ovakvim rastućim problemima je ključno. Opsežne studije i istraživanja provedena uz pomoć lokalnih zajednica i zainteresiranih strana na terenu olakšavaju ova nastojanja. Terenska istraživanja naročito utječu na dovođenje mira, stabilnosti i sigurnosti što zatim olakšava razvoj zajednica, jača demokratske ideje i načela, promiče rješavanje sukoba te izgradnju mira, odgovornosti i transparentnosti. No najvažniji od svega cilj udruge Forum budućnosti jest informiranje i podučavanje zajednica o prepoznavanju i rješavanju potencijalno destabilizirajućih i rastućih problema prije nego što eskaliraju u sukob.

Ljudska prava i sigurnost

Namjera naše udruge jest pružanje podrške u obrani ljudskih prava i osnovnih sloboda, a naročito smo posvećeni podizanju svijesti o važnim temama poput migracijske krize i izbjeglica proizašlih iz postojećih sukoba što je uvelike utjecalo na Balkan i Europu općenito. Stoga radimo na podizanju tolerancije i sigurnosti za beskućnike, raseljene osobe te socijalno ili ekonomski ugroženo stanovništvo. Kroz naša istraživanja u svezi s kretanjem migranata, sigurnosti izbjeglica proizašlih iz sukoba i sigurnosnim programima u Hrvatskoj i na Balkanu, jedan od naših glavnih zadataka jest procjenjivanje i pružanje pomoći posebno Hrvatskoj po pitanju mogućnosti i spremnosti da primi i integrira izbjeglice u lokalne zajednice. Kako je riječ o tekućem problemu, važan dio našeg godišnjeg plana jest educiranje lokalnih zajednica kroz radionice i seminare usredotočene na ovu temu koje organiziramo ili čiji smo domaćin samostalno ili u suradnji s drugim udrugama i institucijama.

Nenasilje i mir

Promicanje kulture nenasilja i mira od velike je važnosti za našu udrugu. S obzirom na postojeće humanitarne probleme, kao i probleme izgradnje mira u regiji, neprestano tražimo mogućnosti za podizanje svijesti i educiranje lokalnih zajednica, naročito mladih o toleranciji, kulturološkoj raznolikosti te izgradnji mira. Naši su programi posebno osmišljeni s naglaskom na osnovne i srednje škole jer su ove grupe izloženije i podložnije ekstremnim ili netradicionalnim idealima. U suradnji s lokalnim partnerima namjeravamo kroz radionice i seminare senzibilizirati publiku u svezi s postojećim problemima u svijetu koji će vrlo vjerojatno imati utjecaja na njihove živote u bliskoj ili daljoj budućnosti. Nedavno je naša udruga započela inicijative provođenja ili potpomaganja istraživanja usredotočenih na stabilizaciju i borbu protiv nasilnog ekstremizma nakon arapskog proljeća radi uključivanja i zaštite ugroženih područja.